Doelgroepen

Wat maakt paarden bijzonder voor psychische problemen?

Paarden zijn voor hun overleving steeds gericht op de kudde. Hierdoor vragen ze voortdurend duidelijkheid want dat is immers belangrijk als er gevaar dreigt. Ze willen snel zicht krijgen op wie de leiding heeft, op de ordening in de kudde. Enkel als dit voor hen duidelijk is, is het voor hen veilig en kunnen ze zich verbinden met de kudde. Op het moment dat jij met het paard de piste ingaat, vorm je samen met hen een ‘minikudde’ en zal het paard van jou duidelijkheid en echtheid vragen. Het paard scant voortdurend hoe het met jou gesteld is, lichamelijk en emotioneel, en zal dit gedrag ook voortdurend spiegelen tijdens de therapiesessie.

Binnen deze vorm van therapie kunnen we dus gebruik maken van deze bijzondere eigenschappen van het paard om bij de mens blokkades op te sporen en los te maken. Als je de woorden nog niet kan vinden voor wat je voelt, wordt dit vaak duidelijk tijdens een paardensessie. Paarden leven in het hier en nu, waardoor ze ook de gave hebben om jou op het moment zelf te laten voelen wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met jouw thema of welke stappen je moet zetten om je emotioneel beter te gaan voelen.

Omdat ik ook als psychotherapeute individuele gesprekssessies aanbied, kunnen we ook kiezen om de paardencoaching af te wisselen met de gesprekstherapie.

Hoe kan het paard helpen bij sociale, emotionele, cognitieve?

Paarden hebben geen oordeel, waardoor het contact veel minder bedreigend kan zijn dan het contact met mensen. Kinderen, jongeren en volwassenen met sociale problemen of moeilijkheden om contact te maken met anderen, kunnen zijn wie ze zijn bij de paarden. Het positief effect hiervan kunnen ze meenemen in hun dagelijkse omgeving waardoor hun zelfvertrouwen versterkt.

We kunnen ook heel specifiek werken op ontspanning en relaxatie. Het effect is direct merkbaar bij de paarden, wat dan weer voor extra rust zorgt. Ook het leren herkennen en ervaren van emoties op het paard kan voor kinderen heel helend werken. Iedere emotie wordt door de paarden aanvaard en mag er zijn, waardoor ook kinderen hun emoties beter kunnen aanvaarden. En hoe groter de aanvaarding, hoe makkelijker het is om ermee om te gaan.

Kinderen of jongeren die moeite hebben om een band op te bouwen en zich te hechten aan mensen, kunnen dit wel doen met de paarden. Stilaan kan zo het vertrouwen groeien om zich ook terug aan mensen te hechten.

Cognitie kan verbeterd worden door oefeningen gericht op geheugen en concentratie. Spelenderwijs kunnen cognitieve functies gestimuleerd worden door oefeningen op en naast het paard. Dit kan vooral belangrijk zijn bij kinderen met ADHD of concentratieproblemen.

Hoe kan het paard helpen bij mentale en motorische beperkingen?

Het omgaan met paarden, de nabijheid, de warmte en aaibaarheid kan mentaal en sensorisch heel wat effect hebben op kinderen met een beperking..

Paarden maken tijdens het stappen ook specifieke schommelbewegingen en die bewegingen komen sterk overeen met het wandelen van de mens maar dan zonder druk op de benen. Hierdoor is een paard ook heel geschikt om de motoriek te verbeteren.

Bewustzijn vergroten en verbinding creëren tussen wat je voelt en denkt, bewustzijn van hoe je lichaam in mekaar zit, kan veel verbetering brengen bij kinderen met een mentale beperking of kinderen met autisme. Op een paard krijg je constant fysieke prikkels en het is nodig om je heel bewust te zijn van je lichaam en houding.

Naargelang de motorische beperking kan ook heel gericht geoefend worden op houding en hierdoor kunnen bepaald spiergroepen of gewrichten gestimuleerd worden. Omdat ik hierin minder gespecialiseerd ben, probeer ik hier steeds samen te werken met kinesist of arts.